IPPNW-EUROPE.ORG

www.ippnw-europe.org  | en | Prevention of War | Medical Appeal: No War in Europe!
Sunday, 23. June 2024

Apel środowiska medycznego: Nie, Wojnie w Europie!

Pracownicy służby zdrowia wzywają do działań dyplomatycznych, by zapobiec katastrofie humanitarnej

Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia w Europie bardzo poważnie podchodzą do kwestii odpowiedzialności związanej z wymogiem działań prewencyjnych mających na celu ratowanie życia. Pandemia pokazała, jak wiele wysiłku są gotowi włożyć w to zadanie. W Europie narasta  kolejne krytyczne zagrożenie medyczne, którego należy uniknąć. Jeśli teraz podejmiemy właściwe działania, możemy zapobiec wojnie – i katastrofie humanitarnej, którą ona nieuchronnie spowoduje – wybierając dyplomację zamiast dalszej eskalacji konfliktu.

Rosja jest częścią europejskiego kontynentu i jego kultury. Ludzie w całej Europie mieli wielkie nadzieje związane z zakończeniem zimnej wojny i rozwiązaniem Układu Warszawskiego. Perspektywa zjednoczonej Europy wydawała się możliwa. Ale NATO nie zostało rozwiązane, a stosunki między Rosją z jednej strony, a NATO i UE z drugiej, stale się pogarszały w ciągu ostatnich dwudziestu lat, osiągając w trakcie ostatnich kilku lat pułap ostrego antagonizmu, co jest niezwykle niepokojące.

Całkowite załamanie zaufania do kontroli zbrojeń i wycofanie się z zobowiązań traktatowych, jak miało to miejsce w przypadku Ukrainy, zaostrzyło sytuację.

Kosztowne rozszerzenie NATO i wymuszone siłą przesunięcie granic Ukrainy, nie zwiększyły prawdopodobieństwa osiągnięcia wspólnego bezpieczeństwa bądź pokoju. Utrzymanie sił zbrojnych i podtrzymywanie wyścigu zbrojeń wiąże się z dużymi kosztami zarówno dla Europy, jak i Rosji. Wszyscy potrzebujemy teraz tych środków finansowych, aby złagodzić skutki zmian klimatycznych i następstw utrzymującej się pandemii.

Polityka konfrontacyjna doprowadza nas na skraj wojny, zaś obie strony obwiniają się wzajemnie o eskalację. Dla NATO i Rosji rozwiązanie tego konfliktu przez dolewanie oliwy do ognia i dodawanie twardogłowym po obu stronach amunicji dla dalszej konfrontacji. Wysłanie większej ilości broni i żołnierzy na granicę po obu jej stronach potęguje efekt huśtawki, eskalującej niebezpieczeństwo wojny i tworzącą niebezpieczną sytuację krytyczną, podobną do tej w Berlinie w 1958 r., czy na Kubie w 1962 r. Sześćdziesiąt lat temu stanęliśmy nad przepaścią i uratowały nas jedynie bohaterskie czyny pojedynczych ludzi, odważne podejmowane decyzje oraz wiele szczęścia. Nie doprowadźmy ponownie do tych sytuacji.

Musimy się cofnąć o krok i spojrzeć na obecny kryzys spojrzeniem drugiej strony. Nie oznacza to, że musimy zaakceptować ocenę sytuacji drugiej strony lub przyjąć jej ogląd jako własny. Powinniśmy wysłuchać wzajemnych oczekiwań i starać się je zrozumieć. Sięgnijmy po mądrość naszych przodków, którzy stanęli w obliczu podobnych okoliczności podczas globalnej konfrontacji w latach 50-tych, podejmując starania dla wdrożenia redukcji zbrojeń i ustanowienie strefy wolnej od broni jądrowej w Europie Środkowej.

Nie ma łatwych rozwiązań konfliktów, lecz trzeba znaleźć dyplomatyczne i pokojowe ich rozwiązanie. Alternatywa - jest nie do pomyślenia: ofiary śmiertelne na dużą skalę i zniszczenie infrastruktury podtrzymującej życie, w tym elektrowni jądrowych i możliwość przesiedlenia milionów ludzi w Europie. Dodać  do tego należy zagrożenie nuklearne, zawsze obecne w wypadku konfliktu wojennego między narodami uzbrojonymi w broń nuklearną. W tym konflikcie cztery państwa posiadają broń jądrową i akceptują politykę pierwszego uderzenia.

Wzywamy wszystkie strony konfliktu do:

  • Zaprzestania formułowania gróźb i eskalacji konfliktu militarnego
  • Wycofania wszystkich oddziałów wojskowych i uzbrojenia ze wszystkich granic Ukrainy
  • Zapobieżeniu  bezpośredniego udziału w konflikcie zbrojnym kolejnych państw
  • Odnowienia wysiłków dla budowania zaufania i rozumienia podstawowych potrzeb obu stron oraz poszukiwania sposobów dla rozwiązania zaistniałych problemów
  • Zaprzestania wzajemnego obwiniania się za rozpoczęcie konfliktu i podjęcie rozmów od nowa
  • Rozpoczęcia rozmów na temat rozbrojenia jądrowego, w celu doprowadzenia do weryfikowalnej eliminacji broni jądrowej na całym świecie

Rozpoczęcie przygotowań do przystąpienia do Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW)
Wzywamy wszystkie kraje Europy, aby aktywnie działały na rzecz uniknięcia wojny i katastrofy humanitarnej poprzez inicjowanie i wspomaganie działań dla deeskalacji konfliktu.

Nasz apel o kontynuację działań dyplomatycznych w celu rozwiązania kryzysu politycznego, nie oznacza akceptacji określonych stanowisk politycznych. Staramy się jedynie zapobiec możliwości niekontrolowanego rozwoju konfliktu, który może przerodzić się nawet w wojnę nuklearną.

► podpisz apelację medyczną